สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และ แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมจังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

                ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม “โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฯ และบริษัท เดอะครีเอจี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและจังหวัดสงขลาได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเป็นสีเขียวตามกรอบแผนงาน โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT – GT) ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่อง

 


สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการสำรวจและรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่ และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม , ร่วมจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและร่วมจัดประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาให้กับ                    ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการฯ ที่จังหวัดสงขลาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต//...

ยุสรา  วาจิ//ข่าว – ภาพ

23 ธ.ค.59

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

นัดยูเอ็มแอล

 

 

ข่าวประจำวัน

โครงการทำดีเพื่อพ่อสืบสานผดุงศิลป์แดนดินถิ่นใต้

โครงการทำดีเพื่อพ่อสืบสานผดุงศิลป์แดนดินถิ่นใต้

บรรยายกาศการแสดงหนังตะลุง โครงการทำดีเพื่อพ่อสืบสานผดุงศิลป์แดนดินถิ่นใต้ หนังตะลุงเรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช โดยหนังตะลุงหญิงสาววรรณ ศ.พร้อมน้อย จ.พัทลุง

Read more

กลุ่มรักษ์โนราตำบลครูเต่า

กลุ่มรักษ์โนราตำบลครูเต่า

กลุ่มรักษ์โนรา ตำบลครูเต่า  เหลนศิษย์โนราเติม วิน วาด กับ ๔ กิจกรรมในวันเด็กปี ๒๕๖๐ ฝึกสอนโดย อาจารย์ วราภรณ์ นุ่นแก้ว

Read more

พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รรท.ผบช.ภ.๙ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวด รุ่นเราสู้

พล.ต.ต.สาคร  ทองมุณี  รรท.ผบช.ภ.๙ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวด รุ่นเราสู้

พล.ต.ต.สาคร  ทองมุณี  รรท.ผบช.ภ.๙ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวด รุ่นเราสู้ 

Read more

เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Night Paradise Hatyai Countdown to 2017

เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Night Paradise Hatyai Countdown to 2017

⯑เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "Night Paradise Hatyai Countdown to 2017" โดยมีจุดเด่นของงานอยู่ที่การร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" ตลอดถนนสามสายย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมือง

Read more